DELVAUX de FENFFE, Baron Henry, C.-M.-A.

Geboren te Luik op 31 augustus 1863 en overleden te Ukkel op 18 april 1947.

 

Ere-Gouverneur van de Provincie Luik, 1908-1919.

Questor van de Senaat.

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ere-Hoog Koninklijk Commissaris belast met de restauratie van de verwoeste regio's van de provinciŽn Luik, Namen en Luxemburg.

 

Grootkruis Kroonorde, Groot Officier Leopoldsorde, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse 1914-1918, Burgerlijk Kruis 1ste Klasse, Nijverheidsereteken 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II, Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

Grootkruis Orde van St. Gregorius de Grote Vaticaan, Groot Officier Legioen van Eer Frankrijk, Feniks Orde Griekenland en Kroonorde ItaliŽ, Ridder Orde van de Eiken Kroon Luxemburg en Orde van de Verlosser Griekenland.