de LIMBURG STIRUM, Graaf Charles, G.-C.-F.-X., Graaf van het Heilig Rijk.

Geboren te Huldenberg op 15 september 1906 en overleden te Ukkel op 14 juni 1989.

 

Ere-Grootmeester van het Huis van Koning Leopold III, 1954-1971.

Ere-Reserve Kapitein-Commandant van het 1ste Regiment Gidsen.

Senator.

 

Grootkruis Kroonorde en Leopold II Orde, Ridder Leopoldsorde, Oorlogskruis 1940 met Bronzen Leeuw, Medaille van Vrijwilliger-Strijder 1940-1945, Herinneringsmedaille 1940-1945 met Gekruiste Sabels, Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945, Medaille van de Weerstand 1940-1945, Ere-Deken van Arbeid.

Ridder Orde van het Gulden Vlies, Grootkruis Koninklijke Victoria Orde Groot-BrittanniŽ, Orde van St. Gregorius de Grote Vaticaan, Orde van de Eiken Kroon Luxemburg, Orde van het Zuiderkruis BraziliŽ, Orde van de Rijzende Zon Japan, Huisorde van Oranje Nederland, Orde voor Verdienste Oostenrijk, Orde voor Verdienste Senegal, Orde van de Poolster Zweden, Danebrog Orde Denemarken, St. Olav Orde Noorwegen en Kroonorde Thailand, Groot Officier Orde van het Vaandel JoegoslaviŽ, Herinneringsmedaille 1939-1945 Frankrijk.