du CHASTEL díANDELOT de la HOWARDERIE, Graaf Raymond, Victor, Albťric.

Geboren te Wez-Velvain op 24 augustus 1852.

 

-Loopbaanbeschrijving.

-Leerling aan de Militaire School, MB van 30 januari 1871.

-Ingelijfd voor 3 jaar, overeenkomstig met het KB van 11 april 1871, 1 april 1872.

-Onder luitenant, KB van 3 april 1873.

-Voorlopig aangewezen voor het 3de Linie Regiment als Leerling aan de Cavalerieschool, om na zijn opleiding ingedeeld te worden bij het 1ste Regiment Lanciers, MB van 4 april 1873.

-Aangewezen met zijn rang en anciŽnniteit voor de cavalerie, KB van 26 september 1874.

-Overplaatsing naar het 4de Regiment Lanciers, MB van 30 september 1874.

-Overplaatsing naar het 1ste Regiment Gidsen, MB van 31 maart 1875.

-Overplaatsing naar het Militair Huis van de Koning, MB van 8 maart 1878.

-Luitenant, KB van 26 juli 1879.

-Tweede Kapitein 2de Klasse, KB van 6 april 1886.

-Ordonnansofficier van ZM de Koning, KB van 10 april 1886.

-Overplaatsing naar het 2de Regiment Gidsen, MB van 15 april 1886.

-Tweede Kapitein 1ste Klasse, KB van 30 maart 1889.

-Kapitein-Commandant, KB van 7 oktober 1890.

-Overplaatsing naar het 4de Regiment Lanciers, MB van 11 oktober 1890.

-Majoor, KB van 25 maart 1898.

-Luitenant-Kolonel, KB van 26 december 1901.

-Kolonel, KB van 26 december 1904.

-Generaal-Majoor, KB van 26 juni 1908.

-Commandant van de 1ste Cavaleriebrigade, MB van 26 juni 1908.

-Ontslag als Ordonnansofficier van ZM de Koning, benoeming tot Vleugeladjudant van ZM de Koning, KB van 26 juni 1908.

-Ere-Vleugeladjudant van ZM de Koning, KB van 25 december 1909.

-Commandant van het 1ste cavaleriedivisie, MB van 26 juni 1912.

-Pensionering, KB van 30 juni 1913.

-Luitenant-Generaal, KB van 21 juli 1913.

-Overleden te Brussel op 1 augustus 1941.

 

-Onderscheidingen.

-Ridder Kroonorde, decreet van ZM de Koning van ItaliŽ van 14 februari 1878.

-Ridder Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau, besluit van ZM de Koning van Nederland van 17 oktober 1883.

-Ridder Orde van de IJzeren Kroon, bij besluit van het Kabinet van ZKH de Keizer van Oostenrijk van 11 juli 1892.

-Ere-Kruis 3de Klasse Prinselijke Huisorde van Hohenzollern, 28 maart 1894.

-Officier Orde van de Ster, decreet van ZM de Koning van RoemeniŽ van 10 juni 1894.

-Ridder Legioen van Eer, decreet van de President van Frankrijk van 16 juli 1894.

-Ridder Leopoldsorde, KB van

-Militair Kruis 2de Klasse, KB van 29 maart 1896.

-Officier Orde voor Militaire Verdienste, decreet van ZM de Koning van Beieren van 10 augustus 1897.

-Militair Kruis 1ste Klasse, KB van 30 juni 1898.

-Groot Officier Orde van St. Gregorius de Grote, bij pauselijke brief van ZE Paus Leo XIII van 1902.

-Officier Leopoldsorde, KB van 20 mei 1905.

-Regeringsmedaille van Koning Leopold II, KB van 4 december 1905.

-Commandeur Orde van de Rijzende Zon, decreet van ZKH de Keizer van Japan van Ö

-Grootkruis Orde voor Militaire Verdienste, decreet van ZM de Koning van Spanje van 19 februari 1910.

-Groot Officier Orde van Oranje Nassau, decreet van HM de Koningin van Nederland van 26 februari 1910.

-Commandeur Leopoldsorde, KB van 26 november 1910.

-Commandeur Legioen van Eer, decreet van de President van Frankrijk van 27 juni 1911.

-Groot Officier Kroonorde, KB van 26 november 1912.

-Herinneringsmedaille 1830-1930, KB van 27 november 1930.

-Kruis van het Huis van Koning Albert I, KB van 16 juni 1934.