LIEDTS, Baron Charles, A.

Geboren te Oudenaarde op 1 december 1802 en overleden te Brussel op 21 maart 1878.

 

Minister van Staat

Secretaris van het Nationaal Congres

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1843-1848

Minister van FinanciŽn, 1852-1855

Minister van Binnenlandse Zaken, 1840-1841

Gouverneur van de Provincie Brabant, 1845-1852, 1855-1862

Gouverneur van de Provincie Henegouwen, 1841-1845

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister

 

Grootkruis Leopoldsorde, IJzeren Kruis 1830.

Grootkruis Orde van de IJzeren Kroon Oostenrijk, Orde van de Rode Adelaar Pruisen en Orde van de Nederlandse Leeuw, Groot Officier Hertogelijke Huisorde Saksen en Legioen van Eer Frankrijk.

 

Vrijzinning Huis te Oudenaarde.

 

Charles Lieds was de zoon van een ontvanger van het Burgerlijke Hospice. Zijn vader stamde uit een Oudenaards geslacht van brouwers en grootgrondbezitters. Hijzelf zou uitgroeien tot een van de architecten van BelgiŽ.

Na zijn rechtenstudies werd Lieds magistraat te Antwerpen. Hij was pas 28 toen hij gevraagd werd deel uit te maken van het Nationaal Congres. Naderhand werd hij tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij zou die vergadering zelfs een tijdlang voorzitten. Later werd hij Gouverneur van Henegouwen, daarna van Brabant. Van 1840 tot 1841 maakte hij als Minister van Binnenlandse Zaken deel uit van de unionistische regering van Joseph Lebeau.

In 1852 zou Leopold I hem letterlijk smeken om WalthŤre FrŤre-Orban te willen opvolgen als Minister van FinanciŽn. Maar Liedts had een afkeer van het politieke spel en liet dat ook merken. Hij aarzelde ook niet Leopold I openlijk Ďeen dwaasí te noemen als die weer eens plannen smeedde voor een unionistische partij waarvan hij, de Koning, achter de schermen de leiding wilde nemen.

Pas nadat Leopold ook een dringende smaakbede had gericht aan Liedtsí vrouw aanvaardde de liberaal de ministerpost.

Als FinanciŽnminister onderhandelde Liedts met James Rothschild over de leningen en schulden van de Belgische Staat. Louis Richtenberger en Samuel Lambert, de vertegenwoordigers van Rothschild in Brussel, werden op de duur wanhopig van de snoeiharde onderhandelaar die ze voor zich kregen. Tussendoor regelde Liedts ook nog de handelsbetrekkingen met Nederland en Frankrijk en legde hij de fundering voor de latere Raad van State.

Liedts was bovendien een gedreven zakenman, beheerder van steenkoolmijnen en spoorwegmaatschappijen. Dit alles was Koning Leopold niet ontgaan. In 1861, na de dood van Ferdinand Meeus, stelde de vorst hem, met de volle steun van de regering, aan tot Gouverneur van de Nationale Maatschappij. Een functie die Liedts tot een jaar voor zijn dood erg gewetensvol en met groot succes vervulde. Hij gaf ook de aanzet tot wat later de Generale Bank, nu Fortis, moest worden.

Vanwege die verdiensten, en van de persoonlijke adviezen die hij de koning had verstrekt, werd hij in 1870 door Leopold II in de adelstand verheven en mocht hij door het leven als Baron Liedts.

Hoewel hij zich na zijn loopbaan wilde terugtrekken in zijn geboortestad, tussen zijn kunstcollectie en zijn boeken, om er zich te wijden ook aan zijn grote passie, de botanica, overleed Liedts in 1878 in Brussel.

 

Bron: Knack  

 

Vrijzinnig Huis te Oudenaarde.