Z.M.  LEOPOLD I

GEORGES – CHRÉTIEN - FRÉDÉRIC

KONING DER BELGEN,

HERTOG VAN SAKSEN,

PRINS VAN SAKSEN-COBURG-GOTHA.

Grootmeester van de Leopoldsorde,

Ere-Kolonel van het 5de Regiment Ierse Dragonders van de Garde en

Ere-Veldmaarschalk van het Britse Leger,

Ere-Kolonel van het 27ste Infanterie Regiment Oostenrijk.

Ridder Orde van Trouw Baden, Ridder Sint Hubertus Orde, Commandeur Militaire Orde van Maximiliaan-Jozef en Grootkruis Orde van de Kroon Beieren, Grootkruis Keizerlijke Orde van het Zuiderkruis Brazilië, Ridder Orde van de Olifant Denemarken,  Grootkruis Legioen van Eer Frankrijk, Grootkruis Orde van de Verlosser Griekenland, Ridder Orde van de Kousenband en Grootkruis Bath Orde Groot-Brittannië, Grootkruis Welfen Orde en Ridder Sint-Joris Orde Hannover, Grootkruis Orde van de Gouden Leeuw Hessen,  Grootkruis Etienne Orde Hongarije, Grootkruis Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau Luxemburg, Bali Grootkruis van Eer en Devotie Soevereine en Militaire Orde van Malta,  Grootkruis Orde van de Guadeloupe en Ordeketen Keizerlijke Orde van de Mexicaanse Adelaar Mexico, Grootkruis Sint-Januarius Orde Napels, Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis Huis- en Verdienste Orde van het Huis van Hertog Peter-Friedrich-Ludwig Oldenburg,  Ridder Militaire Maria-Theresia Orde Oostenrijk, Grootkruis Orde van Leeuw en Zon Perzië, Grootkruis Christus Orde, Grootkruis Orde van Toren en Zwaard en Grootkruis van de Drie Militaire Orden Portugal, Ridder Orde van de Zwarte Adelaar, Grootkruis Orde van de Rode Adelaar en IJzeren Kruis 1ste Klasse 1813 Pruisen, Ridder Sint-Andreas Orde, Ridder Alexander Newsky Orde, Grootkruis Sint-Anna Orde en Sint-Joris Orde 3de Klasse Rusland, Ridder Orde van de Ruiterkroon en Grootkruis Hertogelijke Huisorde Saksen, Ridder Orde van de Allerheiligste Boodschap Sardinië, Ridder Orde van het Gulden Vlies Spanje, Grootkruis Sint-Jozef Orde Toscane, Husseinite Orde met briljanten Tunesië, Grootkruis Midjidji Orde Turkije, Ridder Serafijnorde Zweden.

Geboren te Coburg op 16 december 1790 als zoon van Prins François-Antoine, Hertog van Saksen-Coburg en Auguste-Caroline-Sophie, Hertogin van Saksen.

Weduwenaar op 6 november 1817 van Prinses Charlotte-Augusta, Kroonprinses van Groot-Brittannië, dochter van Koning George IV van Groot-Brittannië en Ierland.

Verkozen tot KONING DER BELGEN door het Nationaal Congres van België op 4 juni 1831, aanvaardde voorwaardelijk de Kroon op 26 juni en definitief op 12 juli. Wordt ingehuldigd en legt de Grondwettelijke Eed af te Brussel op 21 juli 1831.

Overleden te Laken op 10 december 1865.

Hertrouwd te Compiègne op 9 augustus 1832 met  H.M. LOUISE-Marie- Thérèse-Caroline-Isabelle, Prinses van Orléans.  Geboren te Palermo op 3 april 1812 en overleden te Oostende op 11 oktober 1850.

 

Uit dit huwelijk:

I.  Z.K.H. LOUIS-PHILIPPE-Léopold-Victor-Ernest. Geboren te Laken op 24 juli 1833 en overleden te Laken op 16 mei 1834.

II.  Z.M. LEOPOLD-Louis-Philippe-Marie-Victor, Koning der Belgen, Hertog van Brabant, Hertog van Saksen, Prins van Saksen-Coburg-Gotha. Geboren te Brussel op 9 april 1835 en aldaar overleden op 17 december 1909. Gehuwd te Brussel op 22 augustus 1853 met H.K.K.H. Maria-Hendrika van Habsburg-Lotharingen, Koningin der Belgen, Prinses van België, Aartshertogin van Oostenrijk.

III. Z.K.H. PHILIPPE-Eugène-Ferdinand-Marie-Clément-Baudoin-Leopold-Georges, Graaf van Vlaanderen, Prins van België, Hertog van Saksen, Prins van Saksen-Coburg-Gotha. Luitenant Generaal, Ere-Commandant van het 1ste Regiment Gidsen, Regimentscommandant van het 16de Regiment Hanoverse Dragonders van de Garde, Grootkruis Leopoldsorde, Militair Kruis 1ste Klasse, Regeringsmedaille van Koning Leopold II, Grootkruis Orde van Albert de Dappere Anhalt, Ridder Orde van Trouw en Grootkruis Orde van de Leeuw van Zähringen Baden, Grootkruis Orde van het Zuiderkruis Brazilië, Ridder Orde van de Olifant Denemarken, Grootkruis Legioen van Eer Frankrijk, Grootkruis Koninklijke Victoria Orde Groot-Brittannië, Groot Commandeur Huisorde van Hohenzollern, Grootkruis St. Etienne Orde Hongarije, Ordeketen Orde van de Allerheiligste Boodschap Italië, Grootkruis Orde van de Gouden Leeuw Luxemburg, Bali Grootkruis van Eer en Devotie Soevereine en Militaire Orde van Malta, Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis St. Olav Orde Noorwegen, Ordeketen Orde van Toren en Zwaard Portugal, Ridder Orde van de Zwarte Adelaar en Grootkruis Orde van de Rode Adelaar Pruisen, Grootkruis Orde van de Ster Roemenië, Ridder St. Andreas Orde, Ridder Alexander Nevsky Orde, Ridder Orde van de Witte Adelaar en Grootkruis St. Anna Orde Rusland, Grootkruis Hertogelijke Huisorde en Kroonorde Saksen, Grootkruis Orde van de Witte Valk Saksen-Weimar, Ridder Orde van het Gulden Vlies en Grootkruis Karel III Orde Spanje, Grootkruis Osmaan Orde Turkije, Grootkruis Kroonorde Württemberg, Ridder Serafijnorde Zweden. Geboren te Laken op 24 maart 1837 en overleden te Brussel op 17 november 1905. Gehuwd te Berlijn op 25 april 1867 met H.K.H. Marie-Louise-Alexandrine-Caroline, Prinses van Hohenzollern-Sigmaringen, Prinses van België. Geboren op 17 november 1845 en overleden te Brussel op 26 november 1912.

IV.  H.M. Keizerin Marie-CHARLOTTE-amélie-Auguste-Victoire-Clémentine-Léopoldine, Prinses van België, Hertogin van Saksen, Prinses van Saksen-Coburg-Gotha, Keizerin van Mexico. Geboren te Laken op 7 juni 1840 en aldaar overleden op 19 januari 1927. Gehuwd te Brussel op 27 juli 1857 met Z.K.K.H. Maximiliaan van Habsburg-Lotharingen, Aartshertog van Oostenrijk, Keizer van Mexico.

 

KONING LEOPOLD I

Lieven de Winne

Koninklijke Verzameling

 

Op 26 september 1830, nadat het Nederlandse leger binnengevallen was in Brussel, werd in het stadhuis de Administratieve Commissie opgericht. Dit eerste bestuur, dat enkele dagen later de naam Voorlopig Bewind kreeg, werd gevormd door enkele burgers met als taak de orde te herstellen, de verdediging op punt te stellen en met de Nederlanders te onderhandelen.

De leden van dit bestuur waren:

-Alexandre Gendebien, advocaat bij het Hof van Brussel.

-Baron André-Edouard JOLLY, oud genie officier.

-Charles ROGIER, advocaat bij het Hof van Luik.

-Louis de Potter, journalist.

-Sylvain van de Weyer, advocaat bij het Hof van Brussel.

-Baron Feuillen de COPPIN, Secretaris.

-Graaf Félix de MERODE

-Joseph Vanderlinden, schatbewaarder.

-Baron Emmanuel  van der LINDEN d'HOOGHVORST

J. Nicolay, advocaat bij het Hof te Brussel, secretaris, chef van het Intern Centraal Comité, opgericht op 28 september. Belast met de openbare veiligheid, financiën, oorlog en binnenlandse Zaken.

 

 

Op 3 november 1830 was er de verkiezing van de eerste Belgische Wetgevende Macht; 200 rechtstreeks gekozen parlementsleden vormen het Nationaal Congres met als taak de opstelling en goedkeuring van de artikels in onze Grondwet, de goedkeuring van een grondwettelijke monarchie en de verkiezing van Koning Leopold I, de keuze van een Parlement met twee Kamers: de lage kamer van de vertegenwoordigers en de hoge Kamer namelijk de Senaat en tenslotte de scheiding van Kerk en Staat. Op 24 februari 1830 trekt het Voorlopig Bewind zich terug ten gunste van een Regent, Baron Surlet de Chockier. Tenslotte volgt op 29 augustus 1830 de ontbinding van het Nationaal Congres ten voordele van de leden van de Kamers.

 

Chambre des représentants de Belgique (1831-1848)

Congrès national (1830-1831)

 

 

Ministers

-Graaf Félix de MUELENAERE

-Graaf COGHEN

-Jean-Joseph RAIKEM

-Luitenant-generaal Graaf Albert GOBLET d'ALVIELLA

-Charles de BROUCKERE

-Henri de BROUCKERE

-Etienne de GERLACHE

-Luitenant-generaal Baron Albert PRISSE

-Burggraaf Charles VILAIN XIIII

-Baron Charles LIEDTS

-Graaf Barthelemy de THEUX de MEYLANDT

-Baron Pierre de SCHIERVEL

-Baron Adolphe de VRIÈRE

-Prins Eugène de LIGNE

-Luitenant-generaal Henri DE LIEM

-Luitenant-generaal Baron CHAZAL

-Luitenant-generaal Baron Léonard GREINDL

-Alphonse VANDENPEEREBOOM

-Jules-Edmond VANDER STICHELEN

-Victor TESCH

-Pierre DE DECKER

-Luitenant-generaal Laurent BRIALMONT

-Baron Edouard d'HUART

-Leander DESMAISIÈRES

-Jean-Pierre NOTHOMB

-Antoine ERNST

-Adolphe DECHAMPS

 

Lijst der Kabinetten onder de regering van Koning Leopold I

 

De Regering Rogier - Frère-Orban in 1863

Chazal (Oorlog), Vandenpeereboom (Binnelandse Zaken), Rogier (Buitenlandse Zaken), Frère-Orban (Financiën), Tesch (Justitie) en Vander Stichelen (Openbare Werken).

 

Dignitarissen van het Hof

-Grootmaarschalk Graaf Charles de MARNIX

-Jules VAN PRAET

-Burggraaf Edouard de CONWAY

 

-Ambassadeur Baron Amédée PYCKE

 

Militairen

-Luitenant-generaal Nicolas-Joseph DAINE

-Luitenant-generaal CHAPELIÉ

-Luitenant-generaal Charles PLETINCKX

-Generaal-majoor Dominique DE DEKEN

-Luitenant-generaal Jean L'OLIVIER

-Luitenant-generaal Omer ABLAY

 

Provincie Gouverneurs

-Edouard DE JAEGHER

-Graaf Léon de BAILLET

-Prins Joseph de RIQUET, Prins de CHIMAY et de CARAMAN

-Baron Charles van den STEEN de JEHAY

-Jean-Frédéric TEICHMANN

 

 

Koning Leopold I als opperbevelhebber van het leger

Henri Hendrickx, 1858

Archief van het Koninklijk Paleis

 

 

 

Bronnen